Connect with us

Economic

Vicedirectorul unui spital din capitală a fost constatat cu o avere nejustificată în mărime de peste 700 de mii de lei

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele vicedirectorului Institutului de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman din Chișinău. Inspectorul de integritate a stabilit o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile realizate în mărime de peste 700 de mii de lei pentru anii 2016, 2018 și 2019. Totodată, pentru perioada 2017 – 2020, subiectul nu a declarat în modul corespunzător averea sa, fapt pentru care riscă răspundere penală.

Controlul averii pe numele subiectului și a soției acestuia a fost demarat în aprilie 2021. Analizându-se veniturile obținute și cheltuielile realizate, această diferență substanțială a fost obținută de către inspectorul de integritate , reieșind din verificarea transferurilor internaționale peste hotare efectuate de către subiect și soția acestuia, dobândirea unui bun imobil lângă municipiul Chișinău, constituit dintr-un teren pentru construcții și o casă de locuit la sol cu o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, procurarea biletelor avia în scop turistic, acoperirea unor taxe vamale, achiziționarea a două automobile de model BMW X4 și Lexus RX550H, păstrarea sub formă de depozit bancar a mijloacelor financiare, dar și din procurarea unui apartament în municipiul Iași, România. Deoarece, această diferență substanțială are un caracter nejustificat, inspectorul de integritate a dispus confiscarea acesteia în folosul statului, după rămânerea definitivă a actului de constatare.

Totodată, în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2016, subiectul a inclus date incomplete referitoare la valoarea reală a bunului imobil dobândit lângă Chișinău. În următorii trei ani, subiectul omite să includă în declarațiile depuse informații despre venitul obținut de la companii farmaceutice sub formă de sponsorizări, donația de la părinți în sumă de 91 de mii de euro și a inclus date false despre venitul obținut în sumă de 270 de mii de lei din înstrăinarea unui automobil de model Volvo, care de fapt a fost oferit la schimb. În anii 2019 și 2020, pentru a-și micșora semnificativ cheltuielile realizate, acesta a introdus date incomplete în declarațiile de avere despre valoarea reală a automobilului BMW X4 Drive, dobândit, de fapt, la preț de 560 de mii de lei. La fel, nu a inclus date cu privire la calitatea de beneficiar efectiv al automobilul de model Lexus RX450H, în posesia căruia a intrat în schimbul automobilului Volvo și a unui adaos de 21 mii de Euro. Printre informațiile omise să le declare se numără și datele despre antecontractul de vânzare de bun viitor în valoare de 91 de mii Euro, situat în Iași, Romania.

Pentru aceste acțiuni, care cad sub incidența Codului Penal al Republicii Moldova, inspectorul de integritate a emis un denunț către Procuratura Generală pentru ca subiectul să fie cercetat pe aspectul falsului în declarații și îmbogățire ilicită.

Populare