Connect with us

Politică

Tratament sanatorial pentru soții veteranilor căzuți la datorie

Soții veteranilor de război căzuți pe câmpul de luptă și soții persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului, decedate, vor beneficia de dreptul la tratament sanatorial.  Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern.

Conform prevederilor proiectului, a fost  exclusă condiționalitatea de a fi „inapt de muncă” la acordarea dreptului la tratament sanatorial în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip.

De asemenea, eliberarea legitimaţiilor şi a insignelor se va efectua prin intermediul organelor administrativ-militare, în modul stabilit de Ministerul Apărării.

Modificările vor intra în vigoare din 01 ianuarie 2021.

Populare