Connect with us

Social

Studiu sociologic despre preferinţele de călătorie în transportul public: Chişinăuienii, îndemnaţi să participe

Primăria municipiului Chişinău informează că în perioada 12 ianuarie-20 februarie 2022, va fi realizat un studiu sociologic privind preferinţele de utilizare a transportului public municipal.

Potrivit autorităţilor municipale, sondajul este realizat la solicitarea Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie şi are drept scop îmbunătăţirea serviciilor de transport public.

Solicitarea opiniilor călătorilor privind serviciile prestate, necesităţile şi preferinţele acestora, se va face în timpul călătoriei şi la staţiile de aşteptare, de către persoane contractate de compania de cercetare. Operatorii vor prezenta legitimaţia.

Chişinăuienii şi oaspeţii capitalei sunt îndemnaţi să dea dovadă de receptivitate şi deschidere, participând activ la cercetare, pentru a contribui la îmbunătăţirea serviciilor municipale de transport. 

Populare