Republica Moldova va negocia cu Turcia Acordul privind transportul combinat de mărfuri internațional

11 februarie 2019 9:530 comentariiVizualizări:

Guvernul a aprobat hotărârea cu privire la inițierea proiectului privind transportul combinat de mărfuri internațional și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia. Realizarea proiectului va conduce la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Republica Moldova și Turcia în domeniul transportului combinat de mărfuri, precum ameliorarea și eficientizarea cadrului juridic în această sferă,

Dispozițiile Acord uluicuprind transportul combinat internațional de mărfuri pe cale ferată, maritimă și/sau pe cale rutieră, efectuat de un vehicul înmatriculat pe teritoriul statului unei părți Contractante, între teritoriile statelor Părților Contractate sau în tranzit prin teritoriul țării uneia sau ambelor părți.

Acordul se încheie pe un termen nedeterminat și va rămâne în vigoare pentru o perioadă de timp nelimitată. Fiecare dintre Părțile Contractate sunt în drept să rezilieze prezentul Acord, avizând despre aceasta cealaltă țară prin intermediul canalelor diplomatice.

Prezentul Acord corespunde prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Leave a Reply