Republica Moldova va avea un Registru național al calificărilor

10 ianuarie 2019 14:320 comentariiVizualizări:

Republica Moldova va avea un Registru național al calificărilor, care reprezintă un sistem informațional automatizat, independent de înregistrare, dezvoltare și actualizare a calificărilor. O hotărâre de guvern privind instituirea acestuia va fi publicată mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite moldpres.

Potrivit documentului, Registrul este un instrument de asigurare a calității formării profesionale, a transparenței și a lizibilității învățământului profesional tehnic și superior în raporturile cu piața muncii.

În Registru vor fi înregistrate calificările din Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova. Cadrul naţional al calificărilor din Republica Moldova (CNCRM) reprezintă un sistem naţional de calificări unic, care cuprinde toate nivelurile şi formele de învăţământ, precum și este orientat spre satisfacerea unor necesități concrete în cadre calificate ale pieței  forței de muncă. De asemenea, sprijinirea politicilor și strategiilor naționale în domeniul educației și formării profesionale, în corespundere cu politicile europene în acest domeniu.

Crearea Registrului național al calificărilor este determinată de lipsa unui sistem unic de informare cu referire la calificările CNCRM, a unei sistematizări a calificărilor profesionale naționale în funcție de nivelurile de calificare și domeniile de formare profesională. Totodată lipsesc informațiile structurate privind rezultatele învățării la programele de formare profesională oferite de instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior. Este limitat accesul publicului larg la informația structurată cu privire la furnizorii serviciilor de formare profesională și calificările profesionale oferite de către aceștia.

Controlul asupra modului de ținere a Registrului național al calificărilor se efectuează de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Leave a Reply