Connect with us

Politică

Primarul general Ion Ceban spune ce optimizări urmează să fie făcute la Piața Centrală

Deși o perioadă nu a lucrat, din februarie până în iunie în Întreprinderea Piața Centrală au fost făcute mai multe acțiuni importante pentru dezvoltarea acesteia. Potrivit primarului general Ion Ceban, a fost implementat sistemului nou de evidență contabilă, ceea ce va permite optimizarea proceselor operaționale și reducerea cheltuielilor întreprinderii.

De asemenea, a fost implementat sistemului electronic de evidență pe baza fișierelor Excel a locurilor de comerț (tarabe, gherete, loturi de pământ) în vederea ținerii unei evidențe în regim online.

„Urmare a suspendării activității ÎMPC, timp de circa două luni și jumătate, fapt care a generat pierderi, având drept scop optimizarea proceselor activității operaționale a unor subdiviziuni precum și economisirii de surse financiare, întru asigurarea continuității activității, au fost aprobate statele de personal cu reducerea a 11 unități. În urma optimizării și economisirea de circa 580 000 lei se preconizează îmbunătățirea managementului”, spune edilul.

Edilul spune că au fost constatate circa 20 cazuri de încălcare a clauzelor contractelor privind sub-locațiunea acestora, la caz, au fost rezoluționate, fiind încheiate contractele de locațiune cu persoanele, care activează nemijlocit în locurile sectorului „Rădăcinoase”.

În prezent, Conceptul de modernizare include planul de modernizare cu 11 Anexe, expuse pentru dezbateri publice întru asigurarea procesului transparentei decizionale:

„ÎMPC a prezentat trei tipuri de tarabe (mese) pentru a fi amenajate corespunzător sectoarelor FRUCTE /LEGUME și categoriei de mărfuri comercializate. S-a efectuat analiza economico-finaciară a acivității Pieții Avicole din str. Cărbunari nr. 9, având drept scop utilizarea rațională a teritoriilor gestionate a ÎMPC și creșterii veniturilor întreprinderii, a fost elaborat planul de acțiuni ce prevede amenajarea lotului de pământ neutilizat de circa 1.5 ha pentru organizarea comerțului centralizat cu materiale de construcții din transportul de mare tonaj, parcarea tehnicii specializate, care în prezent prestează servicii neautorizat fiind dislocați pe str. Calea Basarabiei”, a declarat primarul.

„Se prevede dezvoltarea suprafeței comerciale utile, destinate comerțului centralizat în mun. Chișinău cu (poamă și material viti-viniciol, material săditor și semincer) în sezon. Aceste acțiuni vor permite asigurarea veniturilor stabile a ÎMPC. Din adiacentul Pieții Centrale, pe str. Armenească și str. Tighina au fost evacuate 55 gherete comerciale neautorizate.  Zilnic se întreprind măsuri de eliminarea comerțului ambulant neautorizat în adiacentul Pieții Centrale. Întru neadmiterea fenomenului încasărilor de plăți non formale de la agenții economici, se petrece rotația personalului angajat în funcții de inspectori/controlori”, a precizat Ceban.  

Primarul mai afirmă că urmează să fie amplasată o gheretă nouă, drept model potrivit conceptul de dezvoltare. Iar, în același timp, se va face o inventariere a locurilor din Piață.

Populare