Connect with us

Toate

Peste 70% dintre cetățeni consideră că Chișinăul este un oraș verde

Deseori Chișinăul este numit „cea mai verde capitală europeană”, iar spațiile verzi întotdeauna au avut o semnificație deosebită pentru locuitorii municipiului.

Rezultatele unui sonda realizat de iData au confirmat percepția generală că municipiul Chișinău este „verde”. Astfel, 30.3% din cetățeni consideră că orașul este foarte înverzit și 40.6% – că este înverzit.

Doar 3.4% îl consideră ca nefiind verde sau între-o măsură mică – verde.

În profil teritorial, ponderea locuitorilor ce consideră orașul verde sau foarte verde este mai mare în următoarele regiuni statistice iData: Botanica de Sus (58.3%), Suburbii Est (43.7%), Poșta Veche- Petricani (38.1%) și Botanica- Muncești (37.7%), iar în proporție mult mai mică: Durlești (10.7%), Codru (14.8%) și Sângera (17.3%). Se observă o legătură destul de strânsă între regiunea în care locuiesc respondenții și percepția lor față de cât de verde este orașul. Din suburbii, doar Estul percepe orașul drept verde, celelalte regiuni – mai puțin. Iar în oraș, regiunile din apropierea parcurilor și pădurilor mai degrabă consideră orașul verde decât regiunile cu acces mai slab la zone verzi.

„Fiind întrebați dacă locuiesc sau nu aproape de o zonă verde, trei pătrimi din respondenți au declarat că în zona unde trăiesc, se găsește aproape un spațiu verde (parc, pădure, scuar, alee), iar 14.1% au declarat că acestea sunt departe. Astfel, în general, marea majoritate a populației municipiului are acces la spații verzi la o distanță relativ mică față de locuința lor, dar în special locuitorii din regiunile statistice iData: Ciocana -Vest (67.9%) , Rîșcani-Nord (67.9%) și Botanica -Muncești (58.3%), iar sectoarele/ regiunile, în care spațiile verzi sunt aproape de zona în care locuiesc în proporție minimă sunt: Botanica de Sus (8.4%), Băcioi (8.4%) și Suburbii Nord-Vest (9.7%).

Mai mult de o treime din locuitorii municipiului Chișinău obișnuiesc să se plimbe într-un spațiu verde zilnic sau aproape zilnic, 21% o fac cel puțin 2-3 ori pe săptămână iar 13.6% săptămânal. Nu obișnuiesc să se plimbe prin spații verzi doar 13.4% din locuitorii municipiului Chișinău. Analiza corelației datelor referitor la cât de des obișnuiesc respondenții să se plimbe într-un spațiu verde și cât de aproape de zona în care trăiesc se găsește un spațiu verde, a identificat o dependență clară a frecvenței vizitării unei zone verde de distanța de la zona în care trăiesc. Astfel cei ce trăiesc foarte aproape de un spațiu verde în proporție de 54.8% obișnuiesc să se plimbe zilnic în parc, iar cu cât distanța până la o zonă verde crește cu atât mai rar locuitorii se plimbă prin parc – doar 9.2% din cei care trăiesc departe de zone verzi obișnuiesc să se plimbe des prin acestea.

Respondenții care obișnuiesc să se plimbe într-un spațiu verde zilnic sau cel puțin 2-3 ori pe săptămână, se regăsesc într-o proporție mai mare în regiunile statistice iData: Rîșcani-Nord(89.2%), Ciocana Vest(75.4%) și Botanica de Jos(74.7%). De remarcat că aceste regiuni au fost identificate ca fiind cu spații verzi aproape de zone de locuit. În cea mai mică măsură obișnuiesc să se plimbe într-un spațiu verde respondenții din regiunile statistice iData: Băcioi (13.5%), Ciocana Veche (20.4%) și Durlești (29.6%).

Locuitorii municipiului au fost rugați să evalueze unele aspecte ce caracterizează spațiile verzi din regiunea în care locuiesc pe o scară de la 1 la 5. În total au fost analizate opt aspecte, iar răspunsurile nu au fost univoce, deși nivelul de satisfacție față de majoritatea aspectelor a fost la fel și preponderent unul pozitiv.

Aspectul de care populația e cea mai mulțumită îl reprezintă disponibilitatea băncilor pentru așezat în spațiile verzi. Astfel, 47% sunt foarte mulțumiți, iar 25% – sunt mulțumiți de acest aspect. Nemulțumiți sunt doar 16% din cetățeni.

Urmare a mai multor lucrări efectuate recent, procentul celor care sunt mulțumiți de calitatea suprafeței cărărilor din parcuri și păduri reprezintă 68% și doar 15% – sunt cei nemulțumiți. De asemenea, 67% sunt satisfăcuți de siguranța deplasărilor prin parcuri sau păduri și 16% sunt nemulțumiți. Două treimi din cetățeni sunt satisfăcuți de posibilitatea de a procura produse alimentare în zonele verzi, deși 19% – nu sunt mulțumiți, fie din cauza că nu acceptă comerțul în zone verzi, fie din cauza lipsei acestor puncte comerciale acolo unde ei se plimbă. Un nivel înalt de satisfacție este și față de amplasarea tomberoanelor și urnelor de gunoi, 64% sunt mulțumiți și 20% – nemulțumiți. Un nivel relativ înalt de satisfacție este și față de curățenia pe teritoriul spațiilor verzi”, se arată în sondaj.

Populare