Connect with us

Social

Persoanele care refuză IDNP-ul și QR codul pot fi luate la evidență la vaccinare

„Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19) permite introducerea datelor despre persoanele imunizate care nu dispun de codul numeric personal (IDNP). Astfel este asigurată evidența tuturor cetățenilor vaccinați în Republica Moldova”. Informația a fost oferită de Elena Mudrîi, șefa Serviciului informare și comunicare cu mass-media de la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. IPN a solicitat de la Ministerul Sănătății răspuns la întrebarea: „Ce instrument are Ministerul Sănătății pentru certificarea vaccinării persoanelor care nu au buletin de identitate cu cod personal numeric, respectiv nu acceptă QR codul ?”.

„La solicitare, persoanele pot obține de la instituția medicală la care s-au vaccinat un act care confirmă imunizarea lor și care nu are codul QR”, a precizat Elena Murîi.

Actualmente, în Republica Moldova există „3083 de persoane care au refuzat numărul de identificare de stat (IDNP) și evidența automatizată în Registrul de stat al populației”, a comunicat pentru IPN Olesea Pasicovschi, șefa Secției relații cu mass-media și protocol de la Agenția Servicii Publice. Lor li se eliberează un buletin de identitate provizoriu, fără număr de identificare de stat, pentru întrebuințare pe teritoriul tării, pe un termen de 10 ani. Majoritatea persoanelor din această categorie au refuzat IDNP-ul din considerente religioase. În prezent, tot din considerente religioase, există cazuri de refuz al QR codului.

„Evidența cetățenilor Republicii Moldova care renunță la numărul de identificare de stat și la evidența automatizată în Registrul de stat al populației se ține prin fișierul manual de evidență a persoanelor (fișier manual) din momentul renunțării”, a precizat Olesea Pasicovschi.

Populare