Connect with us

Politică

Mesajul președintelui cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor în etate

Anual, pe 1 octombrie, marcăm Ziua internațională a persoanelor în vârstă. Instituită de Organizația Națiunilor Unite de mai bine de trei decenii, sărbătoarea aduce un omagiu celor care, de-a lungul unei întregi vieți de om, au construit societăți și au contribuit la dezvoltarea acestora. Această zi are scopul de a le consacra dreptul la un trai decent, la protecție socială garantată și la servicii eficiente de ocrotire a sănătății.

Secole la rând, părinții, bunicii și străbunicii noștri au păstrat și ne-au transmis neprețuitele comori – graiul matern și cultura, meșteșugurile și îndeletnicirile, tradițiile și valorile morale.

Depășind adversitățile, ei au muncit onest și cu multă dăruire întru binele familiei și prosperarea țării, fiind exemplu de cumsecădenie, demnitate, onoare și dragoste față de Patrie. Iar nouă, copii ai neamului, nu ne rămâne decât să le fim recunoscători pentru toate câte au realizat, pentru înțelepciunea și generozitatea spirituală, pentru răbdarea și blândețea cu care s-au proslăvit și continuă s-o facă.

Țin să Vă dau asigurări, dragii noștri părinți, bunici și străbunici, că voi depune toate eforturile pentru ca Dumneavoastră să Vă bucurați de o bătrânețe liniștită, astfel încât nu numai de sărbători, ci și în fiecare zi să fiți respectați și apreciați. Voi continua să vin cu soluții concrete care să Vă îmbunătățească traiul și calitatea vieții.

Anume Dumneavoastră sunteți promotorii celor mai frumoase valori, iar noi Vă conferim rolul definitoriu în formarea noastră. Întreaga societate are nevoie de experiența și cumpătarea Dumneavoastră pentru a continua viața în pace și bună înțelegere.

În această zi de însemnătate, Vă urez multă sănătate, liniște sufletească, putere de spirit. Să Vă bucurați cât mai mult de dragostea și prezența celor dragi.

Populare