Connect with us

Politică

Masă rotundă privind implementarea Planului Local Anticorupție al municipiului Chișinău pentru anii 2022-2025

Discuții pe marginea proiectului Planului Local Anticorupție al municipiului Chișinău pentru anii 2022-2025, au fost organizate astăzi. Potrivit primarului general Ion Ceban, aici au participat experți în domeniu, reprezentanții societății civile și ai subdiviziunilor municipale de profil, consilieri municipali.

„Documentul a fost elaborat de Primăria municipiului Chișinău cu suportul experților contractați de către UNDP.  Am transmis și am solicitat opinia societății civile şi a diferitor organizaţii pe marginea documentului.  Au fost informați partenerii de dezvoltare despre Planul de acțiuni.

Planul are 6 priorități deduse în urma analizei problemelor la nivelul APL mun. Chișinău și asupra cărora deja lucrăm, iar unele au început a fi implementate:

1. Consolidarea integrității instituționale în cadrul APL mun. Chișinău prin aplicarea corespunzătoare a legislației anticorupție și ajustarea cadrului normativ local

2. Gestionarea patrimoniului public municipal în condiții de legalitate, transparență și eficiență

3. Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice

4. Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane

5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL

6. Diminuarea factorilor de corupție în procesul de eliberare a actelor permisive, cu excluderea factorului uman.

Prioritatea noastră rămâne în continuare ca Primăria municipiului Chişinău să devină instituţia publică numărul unu din ţară la capitolul transparenţă şi cu riscuri minime de corupţie”, a declarat Ceban.

Edilul a precizat că astăzi Primăria Chișinău este foarte transparentă, întrucât fiecare persoană poate să se expună liber, se organizează dezbateri, consultări, licitații și concursuri de angajare.

Proiectul „Planul Local Anticorupție al municipiului Chișinău”, pentru anii 2022-2025, poate fi consultat pe pagina oficială a municipalității „chisinau.md”, secțiunea „Consultări publice”.

Populare