Connect with us

Politică

Mai multe modificări din legislația fiscală adoptate în perioada stării de urgență, anulate de Fisc

Serviciul Fiscal de Stat informează că, prevederile privind extinderea Programului de subvenționare a dobânzilor, precum și a Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021 nu mai sunt în vigoare ca urmare a deciziei Curții Constituționale prin care s-a declarat neconstituțională Hotărârea Parlamentului privind declararea stării de urgență.

De asemenea, reieșind din faptul că, în temeiul Hotărârii Curții Constituționale prevederea prin care era permisă prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale nu mai este în vigoare, cererile depuse în acest sens de către contribuabili nu vor fi examinate.

La fel, se anulează moratoriul asupra controalelor de stat planificate la agenții economici, la fața locului.

Se anulează, de asemenea, scutirea de impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală la nivel de salariat și, respectiv, permiterea la deducere în scopuri fiscale la nivel de angajator a plăților efectuate de angajator pentru vaccinarea anti-COVID-19 a salariaților.

Populare