Connect with us

Social

La Sibiu are loc Adunarea generală a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova


Își doresc crearea unui Consiliu comun al Autorităților Locale, între Republica Moldova și România! Declarația a fost făcută de primarul general, Ion Ceban, în cadrul Adunării generale a Consiliului Autorităților Locale, desfășurate în România, județul Sibiu.

Decizia a fost luată în baza experienței ultimilor 8 ani, în care s-a intensificat procesul de înfrățiri între satele și orașele din România și Republica Moldova, declară edilul.

„Acest proces ia tot mai mare amploare în ultimii ani, zeci de astfel de proiecte fiind deja implementate. Chișinăul este un bun exemplu, în ultima perioadă am semnat mai multe acorduri de colaborare cu județe, orașe și sectoare din București. În cadrul evenimentului a fost semnată o declarație de intenție în vederea creării Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova CALRRM în privința înregistrării și recunoașterii oficiale a CALRRM la nivel național, european și internațional”, a specificat Ion Ceban.

În baza declarației semnate, activitatea Consiliului  urmează să își bazeze activitatea pe direcții de activitate ca:

1) Înregistrarea și recunoașterea oficială din partea guvernelor ambelor state a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova, în calitate de platformă comună  de promovare a valorilor europene în guvernarea locală și consolidarea relațiilor între colectivitățile locale din ambele state;

2) Participarea reprezentanților Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova în cadrul ședințelor comune ale Guvernelor;

3) Promovarea activă  a includerii reprezentanților CALM/APL din Republica Moldova în structurile UE, responsabile de domeniul administrației locale și regionale, în calitate de membri asociați sau cu statut de observatori sau includerea unor reprezentanți ai CALM în delegațiile oficiale a structurilor asociative ale APL din România, pe lângă organizațiile respective din UE;  

4) Crearea unui fond special de dezvoltare și susținere a colectivităților locale din Republica Moldova prin concentrarea finanțărilor europene și românești, cu simplificarea și uniformizarea procedurilor de accesare a fondurilor, respectiv cu realizarea unei gestiuni autonome a acestui fond care să asigure acces egal, apolitic și transparent pentru fiecare colectivitate locală; toate acestea să se realizeze numai prin organisme instituite pe principii de paritare, între reprezentanții autorităților administrației publice centrale, locale, structurile asociative ale APL și  Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova;

5) Instituirea de către Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova a unui program extins de informare și/sau de formare profesională pentru funcționarii din administrația publică locală în vederea schimbului de cunoștințe, experiențe și bune practici;

6) Crearea unui program de corelare/adaptare/ajustare a cadrului legal din domeniul administrației publice locale din Republica Moldova la cel din României cu participarea experților din România.

Primarul general, Ion Ceban participă la Adunarea generală a Consiliului Autorităților Locale din România, în calitate de vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova.

Amintim, edilul capitalei a solicitat în repetate rânduri autorităților centrale din Republica Moldova descentralizarea APL-urilor și îndeplinirea angajamentului luat de partidele care au acces în parlament. Acestea, au aderat în campania electorală la dezideratul descentralizării și consolidării autonomiei locale, semnând în acest sens apelul CALM.

Populare