Guvernul a aprobat modificări la politica fiscală şi vamală. Ce schimbări vor fi FĂCUTE în 2015

3 aprilie 2015 14:200 comentariiVizualizări:

Guvernul a aprobat astăzi în şedinţă extraordinară proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative privind politica fiscală.

Foto: trm.md

Foto: trm.md

Principalele amendamente de ordin fiscal sunt:

– Impozitul pe venitul persoanelor fizice. Se prevede majorarea tranşelor de venit impozabile, de la 27852 la 29052 de lei, impozitat cu 7 la sută. Al venitul de peste 29 052 lei va fi aplicată o cotă de 18%.
Scutirea anuală personală va fi mărită de la 9 516 de lei la 9 924. Scutirile anuale personale majore şi scutirile anuale pentru persoanele întreţinute vor fi ajustate la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015, de 4,3%.

– Acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilităţii fiscale privind scutirea de impozitul pe veniturile obţinute din dobânzile aferente valorilor mobiliare de stat;

– Facilitățile fiscale acordate persoanelor juridice pentru veniturile obținute din dobânzile de la depozitele bancare depuse pe un termen ce depășește 3 ani și valorile mobiliare corporative sub formă de obligațiuni emise pe un termen ce depășește 3 ani vor fi anulate.

– Facilitățile fiscale acordate persoanelor fizice rezidente pentru veniturile obținute din dobânzile de la depozite bancare, valori mobiliare corporative, precum și de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociațiile de economii și împrumut amplasate pe teritoriul Republicii Moldova vor fi extinse până în 2016.

– Ministerul Finanţelor propune anularea scutirii de impozitul pe veniturile obţinute din creditele şi împrumuturile acordate pe un termen de peste 3 ani şi în proporţie de 50% – pe venitul obţinut din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani către băncilor comerciale şi organizaţiile de microfinanţare.

– Anularea scutirii de impozitul pe veniturile obţinute din creditele şi împrumuturile acordate pe un termen de peste 3 ani şi în proporţie de 50% – pe venitul obţinut din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani către băncilor comerciale şi organizaţiile de microfinanţare;

– micşorarea limitei de deducere în scopuri fiscale a donaţiilor efectuate în scopuri filantropice sau de sponsorizare de către persoanele fizice şi juridice în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice, organizaţiilor necomerciale, precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial, de la 10% la 2% din venitul impozabil;
– acordarea posibilităţii înregistrării benevole în calitate de contribuabil al TVA, în cazul în care agentul economic intenţionează să efectueze livrări impozabile de mărfuri şi servicii, cu excluderea plafonului actual de înregistrare de 100 000 lei;

– revederea facilităţii fiscale privind cota redusă a TVA de 8% pentru producţia agricolă primară, prin aplicarea acesteia faţă de producţia din zootehnie în formă naturală şi masă vie destinate reproducerii, fitotehnie şi horticultură în formă naturală;

– extinderea mecanismului de restituire a TVA la investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie;

– extinderea cotei zero a TVA pentru livrarea biomasei lemnoase, erbacee şi din fructe, destinată producerii energiei termice şi apei calde ca şi livrarea energiei termice şi apei calde din surse energetice;

– ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015 (6,4%) a cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, autoturisme, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate), cu excepţia combustibililor (benzina, motorina şi derivaţii acestora, gazele lichefiate şi naturale), pentru care cota accizului se indexează la coeficientul de creştere anuală a produsului intern brut nominal prognozat pentru anul 2015;

– Serviciile de transport pentru livrarea mărfurilor în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, reprezintă servicii prestate pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi impozitate la cota standard a TVA în mărime de 20%.

– Ajustarea graduală a cotelor accizelor pentru ţigarete la nivelul ţărilor din regiune, cît şi la practica europeană. Cota accizului pentru țigaretele cu filtru va fi majorată de la ,,75 lei + 24%” la ,200 lei + 18%” și cele fără filtru de 50 lei/1000 țigarete.

– Accizul la motorină se propune a fi stabilit la nivel de 1544 lei pentru o tonă şi 3714 lei pentru o tonă de benzină.

– Extinderea dreptului de restituire a sumei accizului pentru toţi agenţii economici ce efectuează exporturi de mărfuri supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate în ţară, fie în mod independent, fie în baza contractului de comision.

– extinderea bazei impozabile a taxei pentru dispozitivele publicitare prin impozitarea agenţilor economici care utilizează în scopuri proprii panouri pentru reclamă sau publicitate în locul în care aceştia desfăşoară activitate economică;

– La capitolul impozitul pe bunuri imobiliare, în contextul neevaluării în termen a tuturor bunurilor imobiliare în scopul impozitării, se propune extinderea cu 2 ani a termenului de implementare a noului sistem de impozitare a bunurilor imobiliare, bazat pe valoarea de piaţă, pentru bunurile neevaluate la această valoare (bunurile imobiliare neevaluate la valoarea de piaţă).

– Cota taxei pentru utilizarea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se propune să fie majorată cu 50%.

Măsurile de politică vamală:

– reglementarea conceptului de exportator aprobat privind simplificarea procedurii de certificare a originii mărfurilor în cazul exporturilor sau importurilor din/în ţările cu care este semnat un acord de comerţ liber ratificat de Republica Moldova;

– introducerea termenului de exploatare de 10 ani admisibil la importul motocicletelor.

 

Politica Bugetar Fiscala

Leave a Reply