Connect with us

Politică

Furnizorii nu vor avea dreptul să deconecteze consumatorii de la energia electrică, termică și gazele naturale

Consumatorii care nu vor reuși să achite facturile la timp nu vor fi deconectați de la energia electrică, până nu se vor scurge 10 zile de la avizarea individuală din partea furnizorului. Totodată, prestatorii de servicii nu vor avea dreptul să debranșeze neautorizat clienții de la rețeaua de gaze naturale și energie termică. Proiectul de lege propus de PSRM a fost avizat pozitiv de Comisia economie, buget și finanțe și va fi propus adoptării în Parlament.

Autorii vin cu inițiativa de modificare a Codului Contravențional. Astfel, furnizorii vor fi amendați dacă vor încălca drepturile consumatorilor, prin deconectarea lor de la serviciile prestate. Furnizorul de electricitate va fi sancționat de la 1250 de lei la 5000 de lei dacă va deconecta consumatorul până la momentul expirării unui termen de utilizare de 10 zile. Acest termen trebuie să fie calculat de la data recepționării confirmate în scris din partea consumatorului concret a preavizului de deconectare.

Potrivit deputaților, în prezent cadrul legal existent nu oferă suficiente garanții pentru consumatorii de bună credință pentru a beneficia continuu de energie electrică, fiind lipsiți de un termen rațional pentru soluționarea efectivă a motivelor care au stat la baza deconectării de la servicii. Furnizorii de energie electrică, în detrimentul tuturor normelor legale existente, nu-și respectă obligația de preavizare conformă a consumatorului despre deconectarea de la rețeaua electrică. În acest sens, furnizorul include așa-zisul preaviz de decontare în facturile de plată a energiei electrice pentru toți consumatorii, cu toate că legislația civilă prevede clar că o asemenea preavizare poate viza exclusiv debitorii.

Deputații PSRM mai remarcă că și Codul Civil prevede în mod expres faptul că sunt considerate abuzive clauzele care nu au fost negociate individual.

Președintele comisiei, deputatul PSRM, Petru Burduja, a explicat că introducerea unor interdicții la deconectarea deliberată în lipsa unui termen de preaviz și posibilității reale ale consumatorului de a se apăra, este necesară inclusiv în actuala criză provocată de COVID-19. Pandemia a generat scăderea veniturilor atât pentru persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Totodată, racordarea la energia electrică constituie un procedeu care implică costuri suplimentare și timp pentru populația afectată de criză.

Populare