Connect with us

Economic

FISC atenționează: 10 zile până la expirarea termenului de achitare a impozitului pe avere

Serviciul Fiscal de Stat informează că, au mai rămas 10 zile până la expirarea termenului de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2021.

Potrivit art. 2877 din Codul fiscal, termenul de achitare a impozitului pe avere este până la data de 25 decembrie a anului de gestiune. Reieșind din faptul că, în acest an ziua de 25 decembrie 2021 este zi de odihnă, termenul – limită de achitare a impozitului respectiv se consideră 27 decembrie 2021.

Totodată, în cazul în care contribuabilul nu a recepționat avizul de plată la impozitul pe avere, acesta urmează să se adreseze subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în raza căreia se deservește.

Achitarea impozitului pe avere poate fi efectuată on-line, prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay.

În cazul în care impozitul pe avere nu va fi achitat până la data de 27 decembrie 2021, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica majorarea de întârziere (penalitatea) în mărime de 0,0219 % per zi.

Precizăm că, impozitul pe avere se aplică asupra bunurilor imobiliare cu destinație locativă și căsuțelor de vacanță (cu excepția terenurilor) a căror totalitate întrunește cumulativ următoarele condiții:

  • valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei și mai mult;
  • suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult.

Pentru informații suplimentare, Vă îndemnăm să contactați Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

Populare