Fisc amineşte: Atribuţiile privind desemnarea procentuală au trecut în gestiunea ASP

4 ianuarie 2019 14:300 comentariiVizualizări:

Atribuţiile privind desemnarea procentuală au trecut de la Ministerul Justiţiei către Agenţia Servicii Publice (ASP). Serviciul fiscal de Stat aminteşte că modificarea respectivă legislativă a intrat în vigoare încă din 21 decembrie 2018.

Potrivit noilor prevederi, lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se va întocmi anual de ASP şi se va publica pe pagina web oficială a acesteia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea.

Modificările au fost efectuate reieşind din faptul că verificarea condiţiilor de eligibilitate pentru beneficierea de facilităţile mecanismului de desemnare procentuală se realizează inclusiv prin examinarea informaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice, aflat în posesia ASP, precum şi din considerentul că funcţiile Ministerului Justiţiei rezidă în elaborarea politicilor publice şi nu în implementarea acestora.

Leave a Reply