Două firme din Rusia, obligate să achite 1 milion de euro Moldovei

27 decembrie 2018 16:140 comentariiVizualizări:

Companiile rusești, OOO „Evrobalt” și OOO „Kompozit” au pierdut anterior în favoarea Republicii Moldova un proces arbitral pentru pretinsa încălcare a dispozițiilor Acordului între Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor capitale.

Bizlaw scrie că companiile au achitat o compensație de aproximativ 1 milion de euro, vor trebui să achite și cheltuielile de judecată suportate de țara noastră. Aceste constituie de asemenea, circa 1 milion de euro.

În data de 21 decembrie, Curtea de Apel Chișinău a admis printr-o încheiere cererea privind recunoașterea hotărârii arbitrale străine și încuviințarea executării silite hotărârii arbitrale din 11 decembrie 2017, adoptată la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm, și eliberarea titlului executoriu în vederea încasării silite de la debitorii ООО „Евробалт” și ООО „Композит” a cheltuielilor de arbitraj în sumă de 999.448 de euro.

Potrivit deciziei, care poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție, suma urmează a fi încasată în mod solidar de la cele două companii în beneficial Guvernului Moldovei.

De asemenea, prin decizia Curții de Apel, cele două companii au fost obligate să achite în beneficiul Guvernului cheltuielile judiciare pentru traducere în mărime de 4.787 de lei.

Executarea silită a fost solicitată în contextul în care cele două companii până în prezent nu au executat benevol hotărârea arbitrală prin care au fost obligate să achite compensații și cheltuieli.

„Evrobalt” a acționat Republica Moldova la Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm, la sfârșitul lunii mai a anului 2016, invocând încălcarea dreptului la protejarea investițiilor, după ce ar fi procurat un pachet de acțiuni de 4,5023,% din capitalul Moldova-Agroindbank, cu aprobarea Băncii Naționale a Moldovei. Instituția a constatat, ulterior, că ”Evrobalt” a acţionat concertat cu alţi acţionari ai acestei bănci, deținând cu ceilalți acționari o cotă substanțială în capitalul băncii, fără permisiunea Băncii Naționale. În consecință, drepturile de vot și alte drepturi ale companiei au fost suspendate, fiind obligată șă-și vândă în termen de trei luni acţiunile deţinute. ”Evrobalt” a invocat o expropriere ilegală şi neasigurarea unui tratament just şi echitabil.

Ulterior, în iunie 2016, compania ”Kompozit”, care se află exact în aceleași circumstanțe, a iniţiat separat un litigiu arbitral similar.

Pentru serviciile de reprezentare a intereselor Republicii Moldova în procesele inițiate de cele două companii, Guvernul a alocat 190 de mii de euro. Ministerul Justiției a semnat contracte atât cu avocați din țară, cât și cu mai mulți experți străini, după cum urmează:

  • suma echivalentă în lei a 120.000 de euro pentru plata onorariilor companiei ”KPMG Advisory” SRL (România), pentru servicii profesionale de expertiză economico-financiară;
  • suma echivalentă în lei a 50.000 de euro pentru plata onorariilor companiei de avocatură ”Skadden” (Republica Federală Germania), pentru suport în reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj internaţionale;
  • suma de 24.000 de euro pentru plata onorariilor expertului Tobias Tröger, profesor titular în drept la Institutul de Drept Privat și Afacerilor a Universității Goethe din Frankfurt (Republica Federală Germania), pentru servicii de expertiză.

În decembrie 2016, Ministerul Justiției a desemnat ca reprezentat al Republicii Moldova în acest litigiu, Biroul asociat de avocați ”Buruiană & Partners”, a cărui ofertă financiară a fost de aproape 300.000 de euro.

Leave a Reply