Connect with us

Social

CEDO pune punct unui dosar depus de maestrul Eugen Doga

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat decizia în cauza Eugen Doga v. Republica Moldova. În faţa Curţii, Eugen Doga a pretins încălcarea drepturilor sale prin faptul că instanţele naţionale ar fi interpretat în mod eronat legislaţia cu privire la pretinsa utilizare ilegală a operelor sale muzicale, inclusiv prin aplicarea unei jurisprudenţe neuniforme în cauze similare, ceea ce i-ar fi provocat un prejudiciu.

În luna noiembrie a anului trecut reclamantul a informat Grefa Curţii despre faptul că la nivel naţional încălcarea drepturilor sale fusese remediată după revizuirea cu succes a litigiului care a stat la baza cererii în prezenta cauză. Astfel, după comunicarea cererii, Curtea Supremă de Justiţie a admis cererea de revizuire depusă de către Agentul guvernamental, a recunoscut încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenţie şi a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi i-a acordat reclamantului 4.200 de euro pentru prejudiciul moral provocat acestuia, inclusiv pentru costuri şi cheltuieli. În cele din urmă, printr-o decizie irevocabilă, scrie Bizlaw.md.

Curtea Supremă de Justiţie a examinat admisibilitatea şi fondul cererii, pronunţând o decizie în favoarea reclamantului.

Astfel, constatând lipsa oricăror circumstanţe speciale privind respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi Protocoalele sale, Curtea a considerat că nu mai este justificată continuarea examinării cererii şi a decis să o radieze de pe rol în baza Articolului 37 § 1 (a) din Convenţie.

Litigiul naţional a fost iniţiat de compania care gestionează drepturile de autor ale reclamantului, împotriva unui post privat de televiziune prin cablu. La originea litigiului a fost retransmisia de către canalul privat a unui program difuzat de canalul public de televiziune, care conţinea lucrări ale reclamantului. După ce a semnat un acord doar cu radiodifuzorul public, compania a susţinut în instanţele naţionale că nu există un acord cu operatorul de cablu. Compania a câştigat la Curtea de Apel Chişinău, dar Curtea Supremă de Justiţie a anulat hotărârea iniţială şi a respins acţiunea ca nefondată.

Reclamantul a prezentat patru decizii ale Curţii Supreme de Justiţie în acţiuni identice introduse împotriva altor operatori de cablu, care au difuzat acelaşi program. În două cazuri, compania a avut succes, iar în alte două acţiunile sale au fost respinse ca nefondate.

Populare