BNM a majorat norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești

5 septembrie 2018 8:430 comentariiVizualizări:

Comitetul executiv al BNM a decis majorarea normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2.5 puncte procentuale  până la valoarea de 42.5 la sută din baza de calcul, „în vederea sterilizării excesului de lichiditate”.

Norma rezervelor obligatorii a fost majorată pentru perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 16 septembrie – 15 octombrie 2018. Totodată, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

În Raportul asupra inflației  nr. 3, BMM constata că „lichiditatea excesivă în sistemul bancar a înregistrat o temperare moderată pe parcursul trimestrului II 2018 și a constituit 9 241 milioane de lei. Totodată, acest nivel de lichidități în condițiile gestionării echilibrate a politicilor monetară și macroeconomică are potențialul de a contribui la creșterea economiei – preponderent, prin acordarea creditelor la rate competitive”. Soldul portofoliului de credite brut a constituit, în primul semestru, 41.1 la sută din totalul activelor sau 33.1 miliarde lei, micșorându-se pe parcursul primelor șase luni ale anului cu 1.0 la sută (327 milioane de lei). Pe de altă parte,  s-a majorat volumul creditelor noi acordate cu 11.6 la sută față de perioada similară a anului precedent, unul din factori fiind diminuarea ratei dobânzii la credite..

Comitetul executiv al BNM a mai decis să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6.5 la sută anual.

Riscurile abaterii de la prognoză pot deriva din prețurile la produsele alimentare, care în luna iulie 2018 au marcat o dinamică superioară celei anticipate. Totodată, prețurile la bunurile și serviciile reglementate, inflația de bază și prețurile la combustibili sunt în concordanță cu valorile anticipate în cadrul rundei de prognoză publicate în luna august.

Norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă a fost menținută la nivelul actual de 14.0% din baza de calcul.

 

Leave a Reply