Activitatea organizaţiilor de creditare nebancară va fi reglementată de o nouă lege

12 octombrie 2017 8:490 comentariiVizualizări:

Cabinetul de miniștri a aprobat  proiectul noii legi cu privire la organizațiile de creditare nebancară, ce urmează a fi transmis Parlamentului spre examinare.   

Foto. gov.md

”Domeniul de microfinanțare a atins un grad de dezvoltare care impune o abordare mult mai complexă”, notează Comisia Națională a Pieței Financiare. Potrivit acesteia, legea adoptată în 2004, nu întrunește rigorile ”pentru a anticipa riscurile pasibile”. Actul legislativ în vigoare nu conține prevederi unice comune pentru constituirea provizioanelor pentru acoperirea potențialelor  pierderi legate de nerambursarea împrumuturilor. Există un vid regulator în materie de cerințe obligatorii stabilite de către CNPF, lipsesc cerințele minime prudențiale în scopul asigurării stabilității financiare a sectorului de microfinanțare, ca de exemplu, cerința minimă de capital, limitarea concentrărilor sectoriale a portofoliului de împrumut.

”Rolul CNPF se reduce doar la ”monitorizarea”, elementul de ”supraveghere” fiind absent, respectiv această carență necesită a fi remediată”, menționează CNPF. Leasing-ul ”până în prezent nu este în câmpul de supraveghere a statului, cu excepția leasing-ului financiar exercitat de instituțiile financiare”.

Proiectul de lege cu privire la organizațiile de creditare nebancară stipulează formarea unui cadru comun de reglementare și supraveghere a entităților care practică, cu titlu profesionist, activitatea de creditare nebancară și leasing financiar. O altă prevedere nouă, introdusă în proiectul de lege, o constituie procedura de eliberare a avizului prealabil înainte de înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice și ulterior înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate ținut de CNPF.

De asemenea, a fost stabilită cerința privind mărimea minimă admisibilă a capitalului propriu, de 5 la sută din valoarea activelor. Documentul mai prevede, efectuarea obligatorie a auditului în cazul în care valoarea de bilanț a activelor depășește 25 milioane de lei. De asemenea, sunt stabilite exigențele față de administratori. Proiectul prevede și alte cerințe prudențiale și neprudențiale față de organizațiile de creditare nebancară.

Potrivit modificărilor, organizațiile de creditare nebancară, la fel ca și alți participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare,  vor achita o plată regulatorie în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a soldului creditelor nebancare și leasingului financiar înregistrat, dar nu mai mult de 200 000 lei.

În prezent, pe piaţa autohtonă activează peste 130 de organizaţii de microfinanţare. Pe parcursul anului 2016, activele deţinute de acestea au crescut cu circa 30%, înregistrând valoarea maximă de 4,7 miliarde de lei.

Leave a Reply