A fost semnat antecontractul cu compania bulgară privind cumpărarea acțiunilor nou emise de Moldindconbank

14 februarie 2019 11:160 comentariiVizualizări:

Agenția Proprietății Publice (APP), în numele Guvernului Republicii Moldova  și  compania ”Doverie–Invest” S.A din Bulgaria, au semnat, la 13 februarie, Antecontractul cu privire la cumpărarea acțiunilor nou – emise de banca de importantă sistemică Moldindconbank.

APP precizează că antecontractul cu potențialul achizitor, aprobat de Guvern în cadrul ședinței din 30 ianuarie, exprimă sprijinul Executivului în transparentizarea și consolidarea sectorului bancar din Republica Moldova.

Pachetul de acțiuni nou-emise de Moldindconbank, în număr de 3 173 751 unități, va fi procurat de Agenția Proprietății Publice și apoi expus la vânzare prin licitație cu strigare pe piața reglementată, în condiții de transparență, conform  prevederilor Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, regulilor Bursei de Valori, și altor acte regulatorii.

La licitația cu strigare este în drept să participe atât potențialul Achizitor care a semnat Antecontractul – compania ”Doverie –Invest” S.A, cât și alți potențiali cumpărători, care au obținut permisiunea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei, anunță Agenția Proprietății Publice.  Câștigătorul licitației va fi determinat exclusiv în baza prețului oferit pentru acțiuni. În cazul în care compania ”Doverie-Invest” S.A. nu va câștiga licitația, Agenția va depune eforturi pentru a asigura că, emitentul oferă câștigătorului licitației aceleași drepturi, protecții și condiții ca cele furnizate Achizitorului potențial conform Antecontractului.

Moldindconbank este o bancă sistemică, fiind a doua cea mai mare bancă pe piaţa locală, cu o pondere de aproximativ 23.2 la sută din depozitele persoanelor fizice din sectorul bancar şi cu un număr de circa 604 mii de deponenţi persoane fizice. Totodată, Moldindconbank este poziţionată drept lider al sectorului bancar după numărul de cârduri aflate în circulate pe piaţa locală, cu o cotă de 37.8%. De asemenea, Moldindconbank exercită o influenţă mare asupra economiei naţionale la capitolul finanţarea majorităţii sectoarelor economice, dar şi prin rolul său semnificativ (locul 2) în ce priveşte volumul plăţilor ordinare şi trezoreriale.

BNM a blocat, pe 20 octombrie 2016, un grup de acționari ai Moldindconbank, care acționau concertat, prin achiziționarea anterioară și deținerea unei cote substanțiale în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituțiilor financiare. În urma anulării acțiunilor suspendate, au fost emise acțiuni noi, în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital. Aceste acțiuni noi au fost evaluate de o companie internațională de renume și au fost expuse spre vânzare la bursă, însă nu au fost solicitate.

La 22 ianuarie 2019 Comitetul executiv al BNM a aprobat hotărârea privind permisiunea prealabilă pentru achiziționarea de către compania bulgară „DOVERIE UNITED-HOLDING AD” a pachetului de 63,89 la sută din acțiunile Moldindconbank. În ziua imediat următoare, Comitetul Național de Stabilitate Financiară a propus Guvernului să înceapă negocieri cu potențialul achizitor al pachetului unic în mărime de 63,89 la sută din acțiunile Moldindconbank, pentru facilitarea tranzacției conform Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

 

Leave a Reply