Arhiva pentru iunie 9th, 2020

Mai mulți deputați PSRM au depus denunț la Procuratură pentru tentativa de a-i corupe, spune Igor Dodon

9 iunie 2020 22:350 comentarii
Mai mulți deputați PSRM au depus denunț la Procuratură pentru tentativa de a-i corupe, spune Igor Dodon

Mai mulți deputați PSRM au depus denunț la Procuratură pentru tentativa de a fi ”cumpărați” și rupți din fracțiunea parlamentară și partid. Președintele Igor Dodon a declarat la postul public de televiziune că, în aceste sesizări sunt indicate și persoanele concrete care au încercat să mituiască deputații socialiști. ”Sunt mai […]

Citeşte mai mult ›

Președintele Igor Dodon susține că una din cele mai complicate etape din istoria modernă a țării este perioada regimului oligarhic

Președintele Igor Dodon susține că una din cele mai complicate etape din istoria modernă a țării este perioada regimului oligarhic

Președintele Igor Dodon a declarat că, perioada guvernării regimului oligarhic a fost una dintre cele mai complicate etape din istoria modernă a Republicii Moldova. Șeful statului a declarat la postul public de televiziune că evenimentele din iunie 2019, când a fost dat jos de la guvernare regimul condus de Vladimir […]

Citeşte mai mult ›

Igor Dodon spune că Coaliția Candu-Sandu-Plaha-Șor are ca scop stoparea anchetei în dosarul furtului miliardului

Igor Dodon spune că Coaliția Candu-Sandu-Plaha-Șor are ca scop stoparea anchetei în dosarul furtului miliardului

La Chișinău se dorește o coaliție Candu-Sandu-Plaha-Șor, pentru că astfel va fi stopată ancheta în dosarul furtului miliardului. Cu acest scop, oligarhii Vlad Plahotniuc și Ilan Șor corup deputații democrați, iar aceștia părăsesc PDM și aderă la grupul Pro Moldova sau PP Șor. Despre aceasta a vorbit președintele țării, Igor […]

Citeşte mai mult ›

Situația politică din Moldova, discutată de președintele țării și ambasadorul SUA

Situația politică din Moldova, discutată de președintele țării și ambasadorul SUA

Situația politică din țară noastră a fost discutată de către președintele țării, Igor Dodon și ambasadorul Statelor Unite ale Americii E.S. Dereсk J. Hogan. Șeful statului a scris pe pagina sa de Facebook că a fost abordat un spectru larg de subiecte privind agenda relațiilor bilaterale. Totodată, s-a discutat despre […]

Citeşte mai mult ›

Unul din apropiații lui Mark Tkaciuk spune că procurorii ar trebui să investigheze coruperea deputaților PDM

Unul din apropiații lui Mark Tkaciuk spune că procurorii ar trebui să investigheze coruperea deputaților PDM

Politologul și fostul deputat PCRM, Todua Zurab, consideră că Procuratura Generală trebuie să investigheze coruperea deputaților democrați, care rând pe rând părăsesc PDM. Într-o postare pe Facebook, acesta a scris: „este clar că procesul de transmitere a banilor se înregistrează și dacă va fi pornit un dosar penal, pe parcurs […]

Citeşte mai mult ›

Oamenii ne roagă să luptăm ca să nu permitem mafiei să înrobească din nou țara, iar ei vor fi alături de noi, a spus Novac

Oamenii ne roagă să luptăm ca să nu permitem mafiei să înrobească din nou țara, iar ei vor fi alături de noi, a spus Novac

“Oamenii ne roagă să luptăm ca să nu permitem mafiei să înrobească din nou țara”. Despre aceasta scrie deputatul socialist Grigore Novac pe blogul său. Acesta menționează că ieri, când s-a împlinit un an de la căderea regimului Plahotniuc, mai mulți politicieni și-au asumat victoria. În opinia lui Novac, acțiunile […]

Citeşte mai mult ›

Politicienii care dețin cele mai scumpe ceasuri de lux

Politicienii care dețin cele mai scumpe ceasuri de lux

Mai mulți lideri politici din țara noastră dețin ceasuri de lux, prețul cărora se ridică la câteva zeci sau chiar sute de mii de euro. Aceștia merg la întrevedere cu alegătorii, purtând pe mână o bijuterie care costă mai mult, decât toată averea unui simplu cetățean din Republica Moldova. Redacția […]

Citeşte mai mult ›

Diacov, despre Anghel Agachi: A reușit să-şi adjudece cel mai valoros onorariu dintre transfugi

Diacov, despre Anghel Agachi: A reușit să-şi adjudece cel mai valoros onorariu dintre transfugi

A reușit să-şi adjudece cel mai valoros onorariu dintre transfugi. Așa a comentat președintele fracțiunii PDM în Parlament, Dumitru Diacov, decizia deputatului Anghel Agachi de a părăsi formațiunea. „Agachi este experimentat la astfel de operațiuni. În 2007 a trecut la PLDM, apoi s-a lăsat convins şi a trecut la PDM, […]

Citeşte mai mult ›

COVID-19: Rata deceselor este de 3,5% din numărul total de infectați, mai scăzută decât în marea majoritate a țărilor europene

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5, 2020: Medical workers in protective suits in a ward at the Novomoskovsky multipurpose medical center for patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection and passengers with acute respiratory viral infection (ARVI) symptoms arriving from countries with unfavorable epidemiological situation. Press Office of the Moscow Healthcare Department/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè â ïàëàòå ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé".  ìåäöåíòð ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ COVID-19, òàêæå îí ïðèíèìàåò ïàññàæèðîâ, ïðèáûâøèõ â Ìîñêâó èç ñòðàí ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ. Ïðåññ-ñëóæáà Äåïàðòàìåíòà Çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêâû/ÒÀÑÑ

Președintele Igor Dodon susține în contextul pandemiei COVID-19 că situația în Republica Moldova este relativ bună. Potrivit informației prezentată de șeful statului, după ședința cu speakerul și premierul, din 48 de țări europene, Republica Moldova ocupă locul 22 la numărul de infectați cu COVID-19 la un milion de populație, locul […]

Citeşte mai mult ›

Igor Dodon a anunțat de când vor începe lucrările de reparație a drumurilor

Igor Dodon a anunțat de când vor începe lucrările de reparație a drumurilor

La sfârșitul acestei luni, în fiecare localitate din Republica Moldova va începe reparația drumurilor. Anunțul a fost făcut de președintele Igor Dodon, după ședința săptămânală cu speakerul și premierul. ”Practic, în aceste zile, se finalizează concursurile anunțate și la sfârșitul lunii iunie − începutul lunii iulie, în fiecare localitate din […]

Citeşte mai mult ›