Stabilitatea economică în 2016: Mai multe obstacole decât remedii

2 iunie 2016 16:420 comentariiVizualizări:

IDIS ”Viitorul” a prezentat joi, 2 iunie, o nouă ediție a revistei sale ”Economic Outlook” (Previziuni Economice), care face un bilanț sistematic al principalelor evenimente și tendințe socio-economice ale anilor 2015-2016.

Ediția curentă trece în revistă situația principalelor sectoare ale economiei naționale din anii 2015-2016, construind o serie de recomandări asupra cursului prognozat pentru anul viitor. Experții IDIS au reflectat asupra situației din sectorul financiar-bancar. sectorul energetic și efectele majorării tarifelor din sector; evoluția prețurilor de consum; dinamica înregistrată în domeniul agricol și al industriei, ISD și serviciile, balanța comerțului exterior în economia națională și regiunea transnistreană.

Stabilitatea politică devine un surogat dacă nu există viziune și pârghii adecvate pentru a spori creșterea economiei și competitivitatea industriilor de bază, dacă nu avem politici credibile și voință politică prin care urmează să deblocăm marile probleme acumulate în acest stat: criza bancară, productivitatea redusă, declinul demografic tot mai acut, extinderea gradului de corupție și inerția managerială în foarte multe sfere în care statul încă mai dispune de proprietăți semnificative. Ediția curentă a revistei IDIS ”Previziuni Economice” (”Economic Outlook-2016”) are scopul de a explica, trasa și interpreta anumite tendințe în economia națională, oferind un tablou de ansamblu al țării în condiții de turbulențe politice și criză. Repetabilitatea acelorași simptome din anul trecut în economie vorbește despre faptul că decidenții politici nu au fost capabili, sau nu au depus efortul necesar, pentru a găsi soluții față de criza curentă. Aceasta se referă la criza din sectorul bancar, la vulnerabilitățile agriculturii, la lipsa de locuri de muncă, și la fuga investitorilor”, a afirmat Igor Munteanu, Directorul executiv al IDIS ”Viitorul”, în debutul prezentării noii ediții de analiză.

Potrivit autorilor, anul economic 2015 a furnizat numeroase provocări pentru economia națională. Cele mai mari s-au răsfrânt direct asupra situației sectorului privat și populației, printre care: deprecierea monedei naționale, creșterea galopantă a prețurilor de consum, deteriorarea balanței comerciale, înghețarea asistenței financiare externe, ca efect generat de frauda de proporții din sectorul financiar-bugetar. Marile provocări au rămas intacte și pentru Guvernul investit la 20 ianuarie, 2016, care s-a pomenit asediat de neîncredere publică, suspiciuni și condiționalități dintre cele mai dure din partea societății și partenerilor externi. Scoaterea acestui ”cerc de foc” critic în adresa Guvernului Filip depinde însă integral de reușitele sale, de percepția și susținerea publică a sa, o misiune grea în condiții de instabilitate și probleme grave pe agenda economică și socială a țării.

Piața monetară

Anul 2016 se definește prin lipsă de factori inflaționiști generați de economia reală. Unicul element de risc pentru procesele inflaționiste este cursul valutar. Dacă BNM reușește să mențină cursul valutar stabil și cu depreciere rezonabilă lentă de până la 10% – inflația nu va intra în zone îngrijorătoare.

Agricultura

În I trimestru al anului 2016, producţia agricolă în toate categoriile de gospodării a înregistrat o creştere de 4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada similară a anului trecut. Conform prognozelor noastre, în anul 2016, producţia globală agricolă va crește cu circa 7%, producția de cereale şi leguminoase boabe va înregistra circa 2400 mii tone, de struguri – 600 mii tone, fructe și pomușoare – 490 mii tone, legume – 300 mii tone, carne (greutate vie) – 175 mii tone, lapte –525 mii tone, şi ouă – 635 milioane bucăți.

Industria, investiţiile și serviciile

După un declin prelungit în ultimele 7 luni, industria a arătat în luna martie a.c. primele semne de revigorare. Rămâne însă ca această creştere curentă din trimestrul I să fie confirmată mai departe pentru a vorbi despre o curbă ascendentă a sectorului manufacturier. Totuşi, pentru 2016 estimăm o creştere a industriei de cca. 3-4%. În schimb, comerţul cu amănuntul şi transporturile de mărfuri încă nu au ieşit din declinul anului 2015. Cu toate acestea, ritmul căderii acestora s-a mai atenuat, astfel că cel puţin în cazul transporturilor este posibilă o uşoară creştere cumulativă la sfârşitul anului (de cca. 3-4%). Şi în cazul investiţiilor în active materiale pe termen lung estimăm o uşoară creştere anul curent (cu cca. 2-3%), după o cădere de 8,8% anul trecut.

Comerțul exterior

În trimestrul I al anului 2016, volumul total al comerţului exterior al RM s-a diminuat, totalizând 1306,6 milioane USD sau 89,24% din valoarea înregistrată în perioada similară a anului 2015 (72,94% din valoarea înregistrată în ianuarie-martie 2014). Trendul descendent în comerțul exterior continuă al treilea an consecutiv. Pentru 2016, estimăm o reducere a exporturilor cu 9% și a importurilor cu 5%. Comerțul exterior va fi vulnerabil în continuare sub presiunea factorilor interni și externi: producții slabe în industrie și agricultură, probleme grave nesoluționate în sectorul financiar-bancar, acces limitat pe piețele tradiționale de export, situație economică precară în statele CSI, creștere economică redusă în statele partenere din UE.

Situația finanțelor publice rămâne în 2016 încordată, bugetul public având mai multe vulnerabilități care pot provoca neexecutarea acestuia: dependența considerabilă a construcției bugetare de finanțarea externă (în proporție de peste 9 miliarde lei), menținerea tendinței de reducere a cheltuielilor bugetare, împrumuturile pe piața externă la dobânzi ridicate, fapt ce creează riscuri majore pentru deservirea datoriei interne.

Energie, alimentare cu apă și canalizare

În situația în care cursul valutar se va menține stabil, iar prețul la produsele petroliere de referință va înregistra o creștere ușoară, sub 15% până la finele anului 2016, tarifele la energia electrică și gaze naturale nu vor suferi schimbări majore. În cazul produselor petroliere evoluția prețurilor va deveni foarte volatilă odată cu aplicarea noii metodologii de stabilire a prețurilor plafon pe această piață cu o tendință de creștere așa cum arată prognozele pe piețele internaționale de referință.

Piața muncii

Recesiunea economică a avut un impact major asupra forței de muncă atât prin reducerea veniturilor reale, cât și prin majorarea șomajului care a înregistrat 4.9%. Politicile fiscale neadecvate duc la polarizarea și mai intensă a populației în funcție de venituri. Cei săraci devin mai săraci, iar cei bogați devin mai bogați.

Inflația

În contextul lipsei suportului bugetar extern, a tergiversării aprobării Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 și a unei probabilități suficient de mari de materializare a scenariului catalitic de majorare a datoriei de stat interne cu 165,8 la sută, până la 21,7 miliarde lei (ca rezultat al lichidării Băncii de Economii, BC ”Banca Socială” SA și BC ”Unibank” SA), a doua jumătate a anului 2016 ar putea fi marcată de o creștere a indicelui prețurilor de consum, cu o medie anuală de 7,2 la sută. În aceste condiții, reducerea semnificativă a surselor de finanțare a consumului populației va determina constrângerea activității economice interne.

Regiunea din partea stângă a Nistrului

Regiunea transnistreană s-a confruntat în 2015 cu o criză economică care, la rândul său, a afectat veniturile populației. Din cauza scăderii veniturilor fiscale, administrația din regiune a trebuit să finanțeze parțial plata salariilor din sectorul public și pensiile, fiind menținute reducerile salariale și cele de pensii stabilite în 2014. Trendul negativ în domeniul economic continuă și în 2016, fapt care va însemna accentuarea deteriorării principalilor indicatori macro-economici și, implicit, scăderea veniturilor populației din regiune.

Produsul a fost elaborat de experții IDIS, Viorel Chivriga, Sergiu Gaibu, Corina Gaibu, Ion Tornea, Ion Muntean, Veaceslav Berbeca, Diana Enachi, Mariana Gurghiș.

Leave a Reply