Guvernul a decis crearea Centrului de Implementare a Reformelor

18 ianuarie 2017 17:404 comentariiVizualizări:

Implementarea eficientă a reformelor guvernamentale în Republica Moldova şi monitorizarea progreselor înregistrate de către autorităţi în acest sens va fi asigurată de Centrul de Implementare a Reformelor. Crearea noii instituţii publice a fost aprobată astăzi de către Cabinetul de miniştri.

Foto: gov.md

Foto: gov.md

Centrul are misiunea de a asigura implementarea eficientă și coordonată a reformelor la nivel guvernamental, prin crearea unui sistem modern și eficient de administrare. Totodată, noua entitate va evalua gradului de implementare a reformelor de către autorităţile publice şi, la necesitate, va interveni cu abordări sistemice pentru depășirea problemelor apărute.

De asemenea, Centrul de Implementare a Reformelor va coopera cu instituțiile internaționale de profil pentru a prelua şi transpune în ţara noastră cele mai bune practici de administrare și atragere a asistenței externe. Asemenea entităţi au fost create în mai mult ţări, inclusiv în România, Ucraina, Albania, Serbia, Indonezia, Malaiezia.

Mijloacele financiare necesare pentru activitatea Centrului vor fi alocate din contul subvenţiilor de la bugetul de stat şi a asistenţei oferite de instituţiile donatoare. În acelaşi timp, menţionăm că în Bugetul de stat aprobat pentru anul 2017 sunt prevăzute resurse financiare pentru elaborarea şi implementarea reformelor.

Noua instituţie a fost creată pentru a asigura o mai bună implementare a obiectivelor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru perioada 2016-2018 și a Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020.

4 Comments

  • În contextul recentelor reforme în continuu aplicate, un astfel de centru cred că le va spori eficiența și administrarea nu numai eficientă, dar și logică.

  • Dan Bilzerian

    este o ideie bună care vine să sprijinească guvernul de la Chisinau in implimentarea reformelor, un centru care vine să fie un ajutor pentru prim-ministru

  • Daca avem Guvern care face reforme, pentru ce mai trebuie si un centru care sa se ocupe tot cu asta?

  • Instituționalizarea unei astfel de organizații ar fi ceva pozitiv. S-ar vedea în timp real ce trebuie de implementat și se va eficientiza cu mult procesul cred!Am fi avut nevoie de un așa centru încă demult!

Leave a Reply