BNM menține rata de bază la nivel de 9 la sută și mărește plafonul rezervelor obligatorii la 37 la sută

29 martie 2017 18:220 comentariiVizualizări:

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 29 martie 2017, a adoptat decizia de a menține rata de bază la nivel de 9 la sută și a majora norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2.0 puncte procentuale și se stabilește în mărime de 37.0 la sută din baza de calcul, începând cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 8 aprilie 2017 – 7 mai 2017.

Foto:www.flux.md

Foto:www.flux.md

Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.
Analiza celor mai recente date statistice relevă revenirea ratei anuale a inflației în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

Citiți mai jos comunicatul BNM:

”Rata anuală a inflației în luna februarie 2017 a înregistrat nivelul de 4.7 la sută, fiind cu 1.7 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

Evoluția ascendentă a ratei anuale a inflației este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna februarie 2017).

În luna februarie 2017, rata anuală a inflației de bază[1] s-a situat cu 0.4 puncte procentuale peste nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 4.3 la sută.

Activitatea economică în anul 2016 a înregistrat o majorare de 4.1 la sută, fiind cu 4.6 puncte procentuale superioară celei din anul 2015. Această evoluție a fost determinată, preponderent, de revenirea sectorului agricol după seceta din anul 2015, cu implicații favorabile asupra sporirii exporturilor și formării stocurilor.

Totodată, în trimestrul IV 2016, PIB a consemnat o creștere de 6.5 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Din perspectiva utilizărilor, dinamica respectivă este condiționată de majorarea consumului final al gospodăriilor populației cu 4.6 la sută, procurarea bunurilor și serviciilor a cunoscut o dinamică ascendentă, majorându-se cu 4.3 și, respectiv, 6.2 la sută, iar formarea brută de capital fix a sporit cu 1.0 la sută. Exporturile au sporit cu 19.9 la sută în perioada de referință sub incidența evoluțiilor favorabile din sectorul agricol, iar importurile – cu 9.4 la sută. Pe categorii de resurse, evoluția pozitivă a PIB, în trimestrul IV 2016, a fost determinată, în principal, de creșterea valorii adăugate brute din agricultură cu 17.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Evoluții pozitive au fost semnalate în sectoarele conexe, astfel încât comerțul cu ridicata și cu amănuntul s-a majorat cu 10.2 la sută, industria prelucrătoare – cu 5.3 la sută, transportul și depozitarea – cu 14.5 la sută.

Dinamica indicatorilor macroeconomici în luna ianuarie 2017 conturează premise de învigorare continuă a activității economice în trimestrul I 2017. În luna ianuarie 2017, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2016 cu 19.6 la sută, importurile cu 28.7 la sută, iar volumul producţiei industriale – cu 5.7 la sută. În același timp, volumul mărfurilor transportate s-a majorat cu 34.1 la sută.

Procesele de creditare și de economisire în luna februarie 2017 au consemnat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a majorat cu 15.4 la sută, iar volumul depozitelor noi atrase s-a redus cu 26.4 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfârșitul lunii februarie 2017 s-a diminuat cu 7.7 la sută față de perioada similară a anului precedent. Totodată, soldul total al depozitelor a crescut cu 5.9 la sută față de sfârșitul lunii februarie 2016.

Rata medie la creditele noi acordate, în luna februarie 2017, în moneda națională s-a redus cu 0.20 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna ianuarie 2017, constituind 11.74 la sută anual. Rata medie la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 0.12 puncte procentuale până la nivelul de 6.68 la sută anual în luna februarie 2017.

Conduita politicii monetare continuă să se profileze în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare, alături de incertitudinea evoluției prețurilor la petrol și la gazele naturale. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din persistența lichidităților excesive în sectorul bancar, pe lângă impactul modificărilor de accize aferente politicii fiscale și, respectiv, al recoltei din anul 2017. Totodată, amânarea ajustărilor de tarife la serviciile reglementate și reincluderea prețului la gazul lichefiat în cadrul metodologiei de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, adoptate în semestrul I 2016, generează presiuni dezinflaționiste”.

 

Leave a Reply